logoVTVN-color.png

Volkstuin Vereniging Nijkerk

De Volkstuin Vereniging Nijkerk (VTVN) en de gemeente Nijkerk, hebben zich ingespannen om een drietal tuincomplexen ter beschikking te stellen aan de inwoners van de gemeente Nijkerk, om de hobby, het verbouwen van groente/bloemen mogelijk te maken.

SAMEN

Iedereen is verantwoordelijk voor het onderhoud aan zijn of haar tuin.

Het bestuur voor de complexen.

Iedereen draagt zijn/haar steentje bij, aan het netjes bijhouden van de tuin en de omliggende paden.

WAAR

CONTRIBUTIE

Onze drie complexen

binnen Nijkerk:

 • Barneveldseweg

 • Steenbeek

 • Dammersbeek

Hoe kom ik in aanmerking voor een volkstuin?

Meldt u aan via ons e-mailadres:

nijkerkvolkstuin@gmail.com

 • De verenigingscontributie bedraagt € 11,50 per lid.

 • Gebruiksvergoedingen voor de tuinen

 • Complexen Barneveldseweg en Steenbeek € 0,33 p/m2.

 • Complex Dammersbeek  
  € 0,59 per m2.

 • Eenmalige kosten bij inschrijving

 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt  € 10.

 • Borg voor een sleutel van het toegangshek is € 7,50.

     

ATTENTIE! LET OP!!

Onder Agenda vindt u de uitnodiging voor de

Algemene Leden Vergadering op maandag 19 september a.s.

Onder Nieuws vindt u informatie over:

- de vernieuwing van de paden op Dammersbeek 2021