top of page
logoVTVN-color.png

Volkstuin Vereniging Nijkerk

De Volkstuin Vereniging Nijkerk (VTVN) en de gemeente Nijkerk, hebben zich ingespannen om een drietal tuincomplexen ter beschikking te stellen aan de inwoners van de gemeente Nijkerk, om de hobby, het verbouwen van groente/bloemen mogelijk te maken.

SAMEN

Iedereen is verantwoordelijk voor het onderhoud aan zijn of haar tuin.

Het bestuur voor de complexen.

Iedereen draagt zijn/haar steentje bij, aan het netjes bijhouden van de tuin en de omliggende paden.

WAAR

CONTRIBUTIE

Onze drie complexen

binnen Nijkerk:

 • Barneveldseweg

 • Steenbeek

 • Dammersbeek

Hoe kom ik in aanmerking voor een volkstuin?

Meldt u aan via ons e-mailadres:

nijkerkvolkstuin@gmail.com

 • De verenigingscontributie bedraagt € 11,50 per lid.

 • Gebruiksvergoedingen voor de tuinen

 • Complexen Barneveldseweg en Steenbeek € 0,35 p/m2.

 • Complex Dammersbeek  
  € 0,59 per m2.

 • Eenmalige kosten bij inschrijving

 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt  € 10.

 • Borg voor een sleutel van het toegangshek is € 10,00

     

ATTENTIE! LET OP!!

Onder AGENDA vindt u:

De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 20 maart 2023.

Deze zullen ook per e-mail naar alle leden worden toegestuurd.

 

Onder foto's Steenbeek vindt u foto's van vernieuwing van het middenpad op de Steenbeek in februari 2023.

 

 

 

bottom of page