logoVTVN-color.png

Volkstuin Vereniging Nijkerk

De Volkstuin Vereniging Nijkerk (VTVN) en de gemeente Nijkerk, hebben zich ingespannen om een drietal tuincomplexen ter beschikking te stellen aan de inwoners van de gemeente Nijkerk, om de hobby, het verbouwen van groente/bloemen mogelijk te maken.

Ijsbergsla

SAMEN

koolinstallatie

WAAR

witlof_edited.jpg

CONTRIBUTIE

Iedereen is verantwoordelijk voor het onderhoud aan zijn of haar tuin.

Het bestuur voor de complexen.

Iedereen draagt zijn/haar steentje bij, aan het netjes bijhouden van de tuin en de omliggende paden.

Onze drie complexen

binnen Nijkerk:

 • Barneveldseweg

 • Steenbeek

 • Dammersbeek

Hoe kom ik in aanmerking voor een volkstuin?

Meldt u aan via ons e-mailadres:

nijkerkvolkstuin@gmail.com

 • De verenigingscontributie bedraagt € 11,50 per lid.

 • Gebruiksvergoedingen voor de tuinen

 • Complexen Barneveldseweg en Steenbeek € 0,33 p/m2.

 • Complex Dammersbeek  
  € 0,59 per m2.

 • Eenmalige kosten bij inschrijving

 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt  € 10.

 • Borg voor een sleutel van het toegangshek is € 7,50.

     

ATTENTIE! LET OP!!

Onder Nieuws vindt u informatie over:

- de inkoop van zaden en pootaardappels;

- de mestlevering en

- de vernieuwing van de paden op Dammersbeek 2021