top of page
logoVTVN-color.png

Mededelingen vanuit de Algemene Bestuurs Vergadering van 19 september j.l.:

 1. de plannen van de omgeving Dammersbeek. Er komen 5 woonwagenplekken, woningbouw komt op het weiland 10 m vanaf de heg. Het bestuur heeft de gemeente het voorstel gedaan om een ecologische zone te creëren en wil liever geen wandelpad op de wal. De voorstellen van het bestuur zijn meegenomen en een dezer weken worden we geïnformeerd over de definitieve plannen.

 2. De verkeerssituatie bij de Barneveldseweg. Er wordt hard gereden, zowel op fietspad als op de weg. Wat is er mogelijk. Bestuur gaat het bekijken en in overleg met waarschijnlijk de provincie. Evt. plaatsing van spiegels bij de uitrit?

 3. Snoeien van bomen rond complexen Steenbeek en Barneveldseweg. De gemeente snoeit 1x in de 5 jaar. Harry (tuincoördinator Steenbeek) neemt contact op met de gemeente. Aan het onkruid buiten het complex zal de gemeente niets doen, is natuur. Grote bomen zullen niet worden gekapt.

 4. Barneveldseweg. De haag wordt deze winter in het snoeiplan meegenomen door de gemeente (aan de kant van de tuinen).

 5. Kan de vereniging bv. een elektropomp en containers verzorgen? Je mag zelf in overleg met het bestuur een pomp laten slaan.

 6. Er zijn vuile tuinders. Wat is netjes? De regel is dat omliggende tuinen geen overlast mogen ondervinden . Dus voorkom zaadverspreiding van onkruid en gewassen. Het voorstel is om sneller te handelen bij vuile tuinen. Het bestuur is hier mee bezig en nieuwe tuinders zullen er zeker op gewezen worden.

 7. Aan de Dammersbeek wordt vaak te strak tegen de tuinen geparkeerd. Er wordt voorgesteld om daar zgn. varkensruggetjes neer te leggen. De voorzitter en tuincoördinator zullen hier iemand voor benaderen.

 8. Wanneer is de nieuwe huurprijs van de gemeente bekend? De gemeente laat altijd de nieuwe prijs weten omstreeks juli.

 9. Legt de gemeente ook leidingen aan op complex Dammersbeek? Tot 10 m voor complex liggen leidingen voor water en elektra. Er is een put en meterkast (beiden leeg). Verder doen we er nog niets mee.

 10. Plaatsing van een Dixie voor toiletgang ? Plaatsing kost 2500 per jaar. Dat is te duur. Het zal op de ouderwetse manier moeten . Neem een emmer mee!

 11. Plaatsing van bijenkasten? Nee. Er is een bijenvereniging in Nijkerk. Daar kan men contact mee opnemen.

 12. Op Dammersbeek is nogal wat ongedierte. Wat te doen? Meldt ongedierte bij de tuin coördinator. Die neemt contact op met de bestrijding indien nodig. (ratten e.d.)

 13. De Universiteit van Wageningen heeft regentonnen onderzocht op de aanwezigheid van de japanse steekmug. Verder nog niets over bekend.

 14. Op de Dammersbeek verdwijnen producten van de tuinen op onverklaarbare wijze. Diefstal? Spreek onbekenden op het complex aan. Meld de diefstal bij de coördinator. Sluit het hek bij het verlaten van het complex als u de laatst aanwezige bent!

 15. Wat doet de vereniging met de voedselbank? Op de publicatieborden staat informatie. Een aantal mensen heeft een slechte ervaring met de voedselbank. Verder laat de vereniging hier iedereen vrij in.

 16. De mest leveranties vinden gewoon plaats zoals we de laatste jaren gewend zijn.

 17. Op de wachtlijst staan 40 mensen en alle tuinen zijn bezet.

bottom of page