top of page
logoVTVN-color.png

https://demoestuinbeurs.nl/

 

=========================================================================================================

Aan de leden van tuinencomplex Dammersbeek,

 

Onderwerp: Woning - bouwkeet Doornsteeg fase 3: Heijmans two

 

Nijkerk, 31 augustus 2023

 

Beste mensen,

 

De gemeente Nijkerk heeft ons spontaan het volgende bericht gestuurd:

 

Afgelopen week hebben jullie vast wel gezien dat er een gebouw geplaatst is langs de bouwweg naar Doornsteeg en ook de weg naar jullie volkstuindersvereniging.

Dit gebouw is een prototype van de Heijmans two en zal gebruikt gaan worden als bouwkeet voor Doornsteeg fase 3.

De Heijmans two is het grote broertje van de Heijmans one, waarvan er meerdere in Nijkerk staan.

 

Het gebouw zal gebruikt gaan worden voor vergaderingen, informatie verstrekking over Doornsteeg en waarschijnlijk als werkplek voor een opzichter. Het wordt geen woning. Rond half september zal het gebouw klaar zijn en in gebruik kunnen worden genomen.

Als deze open is, is eenieder welkom een blik binnen te werpen.

 

Ik hoop dat jullie hiermee voldoende geïnformeerd zijn.

 

Vriendelijke groet namens het bestuur van de VTVN,

 

Nelly Bezemer

Secretaris

===================================================================

We zijn (via Sam Hagens en Jan van den Broek) benaderd door een medewerker van de lokale omroep A1 voor een gesprekje over de volkstuinen.
De beide heren vonden het een taak van de voorzitter om dit te doen. En die uitdaging heb ik op me genomen.

 

Zodoende kon ik vanmorgen in de uitzending van A1 mijn/onze verhalen vertellen (het ging in drie etappes) over hoe goed het is om een volkstuintje te hebben, in de natuur bezig te zijn, wat een tuintje kost in euro’s en in tijd en hoe men zich kan melden voor een tuin.

Ik kon ook een aardige ervaring vertellen van een tuinder die ik gisteren ontmoette.

Hij heeft sinds twee jaar een tuin. Hij vertelde mij:
“Toen ik nog geen tuin had vond ik dit soort weer met veel zon en geen regen ideaal. Nu ik door de tuin dichter bij de natuur ben komen te staan, kijk er net iets anders tegenaan. Het is wel mooi weer, maar een heerlijk regentje is toch zeer welkom. Dat is nu de aardigheid van het hebben van een moestuin”

Gaandeweg kwam er in de radiouitzending nog meer aan de orde, waarbij ik het hebben van een volkstuin heb gepromoot.

Het was boeiend om dit ook eens mee te maken.

Henk van Asperen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Op zoek naar een zaaiagenda?

Ga naar het tabblad Links en klik aan:

Mooie moestuin - Zaaiagenda

Mededelingen vanuit de Algemene Bestuurs Vergadering van 20 maart 2023

1. De punten die de leden hebben aangedragen in de vergadering zijn toen besproken en er is actie ondernomen op een aantal punten. Zo is er door de heren Rien Looman en Gert Ruiter gezorgd voor de gewenste varkensruggetjes op het parkeerterrein van de Dammersbeek. Is er een begin gemaakt met het herstel van het pad aan de Barneveldseweg.

Het pad aan de Steenbeek is gedeeltelijk vernieuwd. Op de website kunt u de werkzaamheden bekijken. Met dank aan Harry van de Beek en de leerlingen van Accent. De snoei aanvragen met de gemeente zijn besproken en inmiddels wordt er gesnoeid. De ongediertebestrijding is geweest aan de Dammersbeek. Daar kwam niets nieuws uit.

De verkeerssituatie aan de Barneveldseweg wordt hopelijk veiliger door het gedane snoeiwerk, maar het blijft opletten.

 

2. Op de vergadering van het bestuur in oktober 2022 werden ook zorgen geuit over een heel aantal tuinen, m.n. op de Dammersbeek. Het bestuur heeft gemeend een controle te laten plaatsvinden en n.a.v. 13 waarschuwingsbrieven verstuurd. Bij het aanvaarden van de tuinen heeft u een overeenkomst getekend. Leest u die nog eens goed door, dan weet u wat er van u verlangd wordt t.a.v. het onderhoud.

Voor de Dammersbeek zijn de overeenkomsten anders dan voor de beide andere complexen, omdat dit complex in de nieuwe woonwijk komt te liggen en de gemeente wil er iets moois, aantrekkelijks van maken en houden, zoals aangegeven in de overeenkomst voor het gebruik van de tuinen.

3. Het ligt in de bedoeling van het bestuur om voortaan 3x per jaar te inspecteren.

Eind april: er dient dan activiteit te zijn op de tuinen en rommel en onkruid verwijderd te zijn om te kunnen zaaien en poten.

Ergens in juni: de tuinen moeten dan ingezaaid zijn en geheel onderhouden.

En de laatste keer rond september/oktober: dan kunnen we zien dat er geoogst is en de tuinen worden winterklaar gemaakt. Met name op de Dammersbeek dienen alle bogen, tunnels en andere opslag opgeruimd te worden. En denkt u ook aan uw opstallen, houdt ze grachtengroen en op de juiste plaats.

 

4. Ondanks dat er tuinen minder groot zijn gemaakt en er dus meer mensen met een tuin kunnen starten zijn er nog ca. 15 aanvragen voor de Dammersbeek, 15 voor de Barneveldseweg en 1 voor de Steenbeek.( situatie januari 2023)

5. Het totaal aantal leden van onze vereniging bedraagt:

                            

                                  2022         2023

Barneveldseweg

                                 75                 77

                                                     

Dammersbeek

                                 75                 75

Steenbeek

                                 13                 12

Veel tuin plezier dit jaar!

Mededelingen vanuit de Algemene Bestuurs Vergadering van 19 september 2022

 1. de plannen van de omgeving Dammersbeek. Er komen 5 woonwagenplekken, woningbouw komt op het weiland 10 m vanaf de heg. Het bestuur heeft de gemeente het voorstel gedaan om een ecologische zone te creëren en wil liever geen wandelpad op de wal. De voorstellen van het bestuur zijn meegenomen en een dezer weken worden we geïnformeerd over de definitieve plannen.

 2. De verkeerssituatie bij de Barneveldseweg. Er wordt hard gereden, zowel op fietspad als op de weg. Wat is er mogelijk. Bestuur gaat het bekijken en in overleg met waarschijnlijk de provincie. Evt. plaatsing van spiegels bij de uitrit?

 3. Snoeien van bomen rond complexen Steenbeek en Barneveldseweg. De gemeente snoeit 1x in de 5 jaar. Harry (tuincoördinator Steenbeek) neemt contact op met de gemeente. Aan het onkruid buiten het complex zal de gemeente niets doen, is natuur. Grote bomen zullen niet worden gekapt.

 4. Barneveldseweg. De haag wordt deze winter in het snoeiplan meegenomen door de gemeente (aan de kant van de tuinen).

 5. Kan de vereniging bv. een elektropomp en containers verzorgen? Je mag zelf in overleg met het bestuur een pomp laten slaan.

 6. Er zijn vuile tuinders. Wat is netjes? De regel is dat omliggende tuinen geen overlast mogen ondervinden . Dus voorkom zaadverspreiding van onkruid en gewassen. Het voorstel is om sneller te handelen bij vuile tuinen. Het bestuur is hier mee bezig en nieuwe tuinders zullen er zeker op gewezen worden.

 7. Aan de Dammersbeek wordt vaak te strak tegen de tuinen geparkeerd. Er wordt voorgesteld om daar zgn. varkensruggetjes neer te leggen. De voorzitter en tuincoördinator zullen hier iemand voor benaderen.

 8. Wanneer is de nieuwe huurprijs van de gemeente bekend? De gemeente laat altijd de nieuwe prijs weten omstreeks juli.

 9. Legt de gemeente ook leidingen aan op complex Dammersbeek? Tot 10 m voor complex liggen leidingen voor water en elektra. Er is een put en meterkast (beiden leeg). Verder doen we er nog niets mee.

 10. Plaatsing van een Dixie voor toiletgang ? Plaatsing kost 2500 per jaar. Dat is te duur. Het zal op de ouderwetse manier moeten . Neem een emmer mee!

 11. Plaatsing van bijenkasten? Nee. Er is een bijenvereniging in Nijkerk. Daar kan men contact mee opnemen.

 12. Op Dammersbeek is nogal wat ongedierte. Wat te doen? Meldt ongedierte bij de tuin coördinator. Die neemt contact op met de bestrijding indien nodig. (ratten e.d.)

 13. De Universiteit van Wageningen heeft regentonnen onderzocht op de aanwezigheid van de japanse steekmug. Verder nog niets over bekend.

 14. Op de Dammersbeek verdwijnen producten van de tuinen op onverklaarbare wijze. Diefstal? Spreek onbekenden op het complex aan. Meld de diefstal bij de coördinator. Sluit het hek bij het verlaten van het complex als u de laatst aanwezige bent!

 15. Wat doet de vereniging met de voedselbank? Op de publicatieborden staat informatie. Een aantal mensen heeft een slechte ervaring met de voedselbank. Verder laat de vereniging hier iedereen vrij in.

 16. De mest leveranties vinden gewoon plaats zoals we de laatste jaren gewend zijn.

 17. Op de wachtlijst staan 40 mensen en alle tuinen zijn bezet.

bottom of page