logoVTVN-color.png
Scan_20211224.png

MESTLEVERING DAMMERSBEEK 2021

 

Beste tuinders,

 

Dit jaar is de vereniging weer voornemens om de mestleverantie te verzorgen net als voorgaande jaren. De mest wordt op uw tuin gebracht! U hoeft dus niet met kruiwagens mest naar uw tuin heen en weer te lopen!

Het enige dat u hoeft te doen is een plek vrijmaken op uw tuin, aan de kant van het verharde pad, waar u de mest wilt hebben. Dit moet goed bereikbaar zijn voor de mesttransporter.

De mest wordt geleverd door Fa. Doppenberg uit Terschuur, een gecertificeerde mesthandelaar. U krijgt dus goede strostalmest.

 

De mest kost € 10,- per m3 en is te bestellen per 0,5m3

 

Voor de beeldvorming: een 0,5 m3 mest is 6 gewoon geladen kruiwagens, 1m3 is dus 12 kruiwagens.

Per 100m2 tuin is een 0,5 m3 voldoende. Maar als u wat meer wilt hebben, kunt u meer bestellen!

 

 

Hoe kunt u mest bestellen en betalen?

U geeft via de mail uiterlijk 24 oktober naar de secretaris van de VTVN uw bestelling op als volgt, mailadres: nellybezemer@gmail.com

Naam : ………………………………………………………….

Tuinnummer : …………………………………………………

wenst ………………. m3 mest

kosten € ....,.. (0,5 m3 € 5,00; 1 m3 € 10,00; 1,5 m3 € 15,00; 2,0 m3 € 20,00 enz.)

Tegelijk maakt u het bedrag over naar NL58 RABO 0377 8348 66 t.n.v. Volkstuindersvereniging Nijkerk.

Onder vermelding van “Mestlevering 2021 ……..m3, tuinnr. …….

(alle betalingen moeten uiterlijk 28 oktober binnen zijn; nabestellen is niet mogelijk)

 

Als u geen mail hebt dan vult u onderstaand formuliertje in en levert dit in bij de tuincoördinator Sam Hagens.

 

En u maakt het verschuldigde bedrag wel direct over naar onze penningmeester.

 

LET OP:

- Mest besteld en betaald = mestlevering

- Niet besteld of wel besteld, maar niet betaald = géén mest!


Mestlevering

De mest wordt op de parkeerplaats tuincomplex Dammersbeek afgeleverd.

De dag daarop wordt de door u bestelde hoeveelheid op uw tuin gebracht, op de plek die u daarvoor hebt vrijgemaakt.

 

Het is niet de bedoeling dat u zelf al mest naar uw tuin gaat kruien! Hierdoor raken wij het overzicht op de bestellingen kwijt en pakt de één mogelijk te veel en krijgt de andere tuinder te weinig (of in het meest vervelende geval: u pakt mest van een ander die ervoor betaald heeft).

Laten we ons aan die afspraak houden! Het zou jammer zijn als het Bestuur zou moeten ingrijpen!

 

Het Bestuur heeft het volste vertrouwen dat de mestlevering op deze manier goed zal verlopen en naar ieders tevredenheid!

Vriendelijke groet,

 

Nelly Bezemer,

secretaris

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AANVRAAG MESTLEVERING DAMMERSBEEK

(alleen inleveren als u niet via e-mail bestelt)

Naam: ………………………………………………………….

 

Tuinnummer: …………………………………………………

 

wenst ………………………………. m3 mest

 

Kosten: € ……….. (0,5 m3 € 5,00; 1 m3 € 10,00; 1,5 m3 € 15,00; 2,0 m3 € 20,00 enz.)

Ik betaal vooraf op rekeningnummer NL58 RABO 0377 8348 06

t.n.v. de Volkstuinvereniging Nijkerk

Onder vermelding van “mestlevering 2021 ……..m3, tuinnr…….

Vernieuwen verharding paden Dammersbeek

 

Nijkerk, 19 oktober 2021.

 

Beste tuinders,

 

We hebben een verheugend bericht. De paden worden eindelijk van een nieuwe laag voorzien.
Er wordt een nieuwe verharding op de paden aangebracht en er worden extra voorzieningen aangebracht om water van de tuinen af te kunnen voeren. Dit gebeurt door nieuwe buizen onder de paden te leggen.

Een aantal tuinders heeft hier al iets van gehoord, maar met deze brief willen we jullie de informatie hierover verstrekken zodat iedereen hetzelfde weet en gaat zien.

 

Wat gaat er gebeuren?

A. Voorbereidende werkzaamheden

 1. Door de paden worden nieuwe pvc buizen (doorsnee 125mm) gelegd om water van de tuinen te kunnen afvoeren. Het gaat om ongeveer 20 buizen.

 2. Als dit gedaan is, worden de paden geborsteld en geëgaliseerd, zodat paden ‘glad’ zijn.

 3. De bestaande paden dienen als fundering voor de nieuwe laag.

 

B. De uitvoering van werkzaamheden

 1. Alle paden om en tussen de tuinen worden voorzien van een laag asfalt van 4 cm dik.
  De breedte van alle paden wordt 2 meter.

 2. De toegangsweg vanaf het hek naar het parkeerterrein wordt 4,5 meter breed geasfalteerd.

 3. Het aansluitende pad, dat langs de sloot ligt, krijgt een asfaltverharding van 2,5 meter breed.

 4. De dammen vanaf het parkeerterrein naar de tuinen worden schoon gemaakt en geasfalteerd.

 5. Op de weg naar het parkeerterrein en het voorste deel van het parkeerterrein komt asfaltverharding.

 6. Het resterende deel van het parkeerterrein krijgt geen nieuwe verharding.
  Daarvoor zijn twee redenen:
  - Lukt niet binnen het budget dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld.
  - Dit gedeelte is nog in redelijk goede staat en wordt ook minder intensief gebruikt met verkeer.

 

De totale kosten van deze operatie bedragen (schrik niet) € 28.000. Hiervan komt €25.000 voor rekening van de gemeente Nijkerk (maximaal te besteden budget) en

€ 3.000 voor rekening van de vereniging.
Dit laatste bedrag is voor het asfalteren van het voorste deel van het parkeerterrein. Het bestuur vindt dat dit moet gebeuren omdat dit een logische samenhang met de andere paden is en bovendien de uitstraling van het complex ten goede komt.

De algemene ledenvergadering heeft op 11 oktober 2021 hier goedkeuring aan gegeven.

 

C. Planning van de werkzaamheden

We hebben de volgende planning gekregen van de gemeente

 • in de periode maandag 25 oktober t/m 5 november doorvoeren maken.

 • in de periode maandag 1 t/m 12 november paden borstelen, profileren en egaliseren.

 • in de periode van 15 t/m 19 november asfalt aanbrengen.

 

Bij deze werkzaamheden zal steeds één van onze coördinatoren aanwezig zijn om het werk te begeleiden en vragen te beantwoorden.
We hebben een heel vriendelijk verzoek aan u: Wilt u vragen die u hebt, stellen aan de coördinator (Sam Hagens en/of Evert Gardebroek) en niet aan de medewerkers van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

 

D. Mestlevering

U hebt als het goed is vorige week een brief ontvangen over het bestellen van de mest.

Denkt u eraan dat u uiterlijk 24 oktober uw bestelling gedaan hebt bij de secretaris van VTVN Nelly Bezemer, mailadres nellybezemer@gmail.com of door beantwoording van de mail waarmee u deze brief ontvangen hebt. De mest kost € 10,- per m3 en is te bestellen per 0,5 m3.

 

Wanneer de mest op uw tuin gebracht wordt kunnen we nu niet zeggen. Dat hangt af van de werkzaamheden aan de paden.

TIP: Maak alvast een plekje vrij op uw tuin of geef aan waar u de mest wilt hebben. Dit moet wel dicht tegen het pad aanliggen.

 

E. Tot slot

We willen met de tuinders van het complex Dammersbeek graag een en ander doornemen en afspraken maken over het onderhoud van de randen langs de paden en waterafvoermogelijkheden.

Dit willen we graag doen in een bijeenkomst met de tuinders, waarvoor we u, nadat we een zaalruimte hebben besproken u, zullen uitnodigen.

 

We hopen dat we u met deze brief een indruk hebben gegeven wat er staat te gebeuren en we rekenen, waar nodig, uw medewerking.

 

Met een vriendelijke tuindersgroet,

Namens het bestuur,

 

Sam Hagens (tuincoördinator, opvolger van Evert) 06-14 64 37 23

Evert Gardebroek (oud-tuincoördinator) 033-245 8451

Henk van Asperen (voorzitter van de VTVN)

Publicatie in de Stad Nijkerk van 29 april 2020:

Volkstuintjes zijn in trek