logoVTVN-color.png

Vernieuwen verharding paden Dammersbeek

 

Nijkerk, 19 oktober 2021.

 

Beste tuinders,

 

We hebben een verheugend bericht. De paden worden eindelijk van een nieuwe laag voorzien.
Er wordt een nieuwe verharding op de paden aangebracht en er worden extra voorzieningen aangebracht om water van de tuinen af te kunnen voeren. Dit gebeurt door nieuwe buizen onder de paden te leggen.

Een aantal tuinders heeft hier al iets van gehoord, maar met deze brief willen we jullie de informatie hierover verstrekken zodat iedereen hetzelfde weet en gaat zien.

 

Wat gaat er gebeuren?

A. Voorbereidende werkzaamheden

 1. Door de paden worden nieuwe pvc buizen (doorsnee 125mm) gelegd om water van de tuinen te kunnen afvoeren. Het gaat om ongeveer 20 buizen.

 2. Als dit gedaan is, worden de paden geborsteld en geëgaliseerd, zodat paden ‘glad’ zijn.

 3. De bestaande paden dienen als fundering voor de nieuwe laag.

 

B. De uitvoering van werkzaamheden

 1. Alle paden om en tussen de tuinen worden voorzien van een laag asfalt van 4 cm dik.
  De breedte van alle paden wordt 2 meter.

 2. De toegangsweg vanaf het hek naar het parkeerterrein wordt 4,5 meter breed geasfalteerd.

 3. Het aansluitende pad, dat langs de sloot ligt, krijgt een asfaltverharding van 2,5 meter breed.

 4. De dammen vanaf het parkeerterrein naar de tuinen worden schoon gemaakt en geasfalteerd.

 5. Op de weg naar het parkeerterrein en het voorste deel van het parkeerterrein komt asfaltverharding.

 6. Het resterende deel van het parkeerterrein krijgt geen nieuwe verharding.
  Daarvoor zijn twee redenen:
  - Lukt niet binnen het budget dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld.
  - Dit gedeelte is nog in redelijk goede staat en wordt ook minder intensief gebruikt met verkeer.

 

De totale kosten van deze operatie bedragen (schrik niet) € 28.000. Hiervan komt €25.000 voor rekening van de gemeente Nijkerk (maximaal te besteden budget) en

€ 3.000 voor rekening van de vereniging.
Dit laatste bedrag is voor het asfalteren van het voorste deel van het parkeerterrein. Het bestuur vindt dat dit moet gebeuren omdat dit een logische samenhang met de andere paden is en bovendien de uitstraling van het complex ten goede komt.

De algemene ledenvergadering heeft op 11 oktober 2021 hier goedkeuring aan gegeven.

 

C. Planning van de werkzaamheden

We hebben de volgende planning gekregen van de gemeente

 • in de periode maandag 25 oktober t/m 5 november doorvoeren maken.

 • in de periode maandag 1 t/m 12 november paden borstelen, profileren en egaliseren.

 • in de periode van 15 t/m 19 november asfalt aanbrengen.

 

Bij deze werkzaamheden zal steeds één van onze coördinatoren aanwezig zijn om het werk te begeleiden en vragen te beantwoorden.
We hebben een heel vriendelijk verzoek aan u: Wilt u vragen die u hebt, stellen aan de coördinator (Sam Hagens en/of Evert Gardebroek) en niet aan de medewerkers van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

 

D. Mestlevering

U hebt als het goed is vorige week een brief ontvangen over het bestellen van de mest.

Denkt u eraan dat u uiterlijk 24 oktober uw bestelling gedaan hebt bij de secretaris van VTVN Nelly Bezemer, mailadres nellybezemer@gmail.com of door beantwoording van de mail waarmee u deze brief ontvangen hebt. De mest kost € 10,- per m3 en is te bestellen per 0,5 m3.

 

Wanneer de mest op uw tuin gebracht wordt kunnen we nu niet zeggen. Dat hangt af van de werkzaamheden aan de paden.

TIP: Maak alvast een plekje vrij op uw tuin of geef aan waar u de mest wilt hebben. Dit moet wel dicht tegen het pad aanliggen.

 

E. Tot slot

We willen met de tuinders van het complex Dammersbeek graag een en ander doornemen en afspraken maken over het onderhoud van de randen langs de paden en waterafvoermogelijkheden.

Dit willen we graag doen in een bijeenkomst met de tuinders, waarvoor we u, nadat we een zaalruimte hebben besproken u, zullen uitnodigen.

 

We hopen dat we u met deze brief een indruk hebben gegeven wat er staat te gebeuren en we rekenen, waar nodig, uw medewerking.

 

Met een vriendelijke tuindersgroet,

Namens het bestuur,

 

Sam Hagens (tuincoördinator, opvolger van Evert) 06-14 64 37 23

Evert Gardebroek (oud-tuincoördinator) 033-245 8451

Henk van Asperen (voorzitter van de VTVN)